Younicare, gevestigd aan Burgemeester Matsersingel 200 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
J. Ekkel
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem

Persoonsgegevens die wij verwerken
Younicare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Adresgegevens van eventuele derden (wanneer je een cadeau aanschaft)
– Eventuele persoonlijke notities
– Jouw ingevulde wachtwoord voor jouw account
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer (middels Mollie, verwerker van onze betalingen)

Op de website kan informatie worden opgeslagen die jij zelf invult bij opdrachten van de trainingen die worden aangeboden door Younicare via https://client.younicare.nl. Dit is puur voor jouw eigen gebruik, wordt enkel opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving (SSL-beveiligd plus dubbele authenticatie) en het wordt nooit verplicht gesteld om deze informatie in te vullen. Wanneer je jouw informatie invult binnen de digitale omgeving, ga je akkoord met deze verklaring en ben je je bewust van de data welke wordt opgeslagen. Uiteraard heb je het recht om deze informatie ieder moment weer te verwijderen – ook kun je altijd contact opnemen via info@younicare.nl, mocht je vragen hebben hierover.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Younicare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om eventuele extra dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Younicare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Younicare neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Younicare) tussen zit. Younicare gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: YouCanBook.Me agendasysteem en Mailchimp (mailing software). Verder maken we gebruik van de diensten van Mollie B.V. voor de veilige verwerking van alle betalingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Younicare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoons- en dossiergegevens: 20 jaar volgens de wettelijke bewaartermijn. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen in onze systemen, laat het ons weten via: info@ younicare.nl – we helpen je graag.

Delen van persoonsgegevens met derden
Younicare verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Younicare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Younicare gebruikt zowel technische als ook functionele en commerciële cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy; we ontvangen geen persoonlijke informatie van jou via cookies maar willen alleen de gebruikerservaring van onze website ermee verbeteren (dus jouw surfgedrag op de website kan worden getraceerd – maar nogmaals: zonder overige privé-gegevens). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Younicare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@younicare.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Younicare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Younicare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Verder zijn onze contactformulieren beveiligd door middel van een extra robot check / authenticatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@younicare.nl

Scroll naar boven