LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED VOORDAT JE GEBRUIK MAAKT VAN DE WEBSITE. Wanneer je deze site gebruikt, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, maak dan alsjeblieft geen gebruik van de website https://www.younicare.nl

Jouw toegang tot en gebruik van deze website, als ook gerelateerde sites in beheer van Younicare welke younicare.nl in de domeinnaam bevat (ook wel vanaf nu ‘de site’ genoemd) volgt de algemene voorwaarden zoals hieronder genoemd. En bovendien zijn alle Nederlandse wetten van toepassing op deze site. Door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot / het browsen van deze site, accepteer je en ga je akkoord met, zonder limitatie of kwalificatie, de algemene voorwaarden en erken je dat andere overeenkomsten tussen jou en de site niet van toepassing zijn of overstemt worden:

Je gaat akkoord dat de site zelf, als ook alle content / inhoud, video’s, training materialen, producten, diensten en / of andere materialen, die door ons zijn gemaakt en op de site geplaatst of door derden aangeleverd, als ook de look & feel van alle voorgaande (collectief genaamd ‘content’) gebruikt worden voor jouw persoonlijke gebruik en ter informatie voor Younicare gebruikt kunnen worden. Deze zijn dan ook het eigendom van Younicare, dan wel derden. Je gaat akkoord dat dergelijke content kan bevatten: alle video’s op de site, HTML/CSS, Javascript, afbeeldingen, stemmen, geluidsopnames, kunst/artwork, foto’s, documenten, en tekst als ook ieder ander soort materiaal zoals op de site staat. Exclusief uiteraard de materialen die jij zelf upload op de site. In overeenstemming met jouw accorderen van de algemene voorwaarden, geeft Younicare jou de mogelijkheid en gelimiteerde licentie om alles op de site en binnen jouw account (wat non-exclusief, niet overdraagbaar, niet opnieuw te licensers is) op de site voor persoonlijk gebruik om te bekijken, gebruiken of toegang tot te krijgen. Geen enkele content mag worden gekopieerd, in een bericht worden geplaatst, opnieuw worden uitgegeven of overgedragen aan anderen (niet aan derden – personen, dan wel bedrijven) of worden gedownload tenzij dit nadrukkelijk staat aangegeven. Aanpassingen aan de content of gebruik van de content voor enig ander gebruik dan voor persoonlijk gebruik wordt gezien als misbruik van de rechten (copyright onder andere) van Younicare, als ook van enig andere co-auteur van één van de trainingen of materialen. Tegen dit misbruik kunnen sancties worden getroffen of er kan een straf tegenover staan. Je mag de content niet verspreiden, aanpassen, overdragen dan wel gebruiken, inclusief alle software, tools, afbeeldingen en/of audiobestanden, voor publieke dan wel commerciële doeleinden zonder nadrukkelijke toestemming van Younicare.

Alle content, zoals tekst, data, afbeeldingen, video’s en audiobestanden, en andere materialen zoals deze op de site staan, vallen onder copyright rechten tenzij dit anders staat aangegeven, en zijn eigendom van Younicare, dan wel van de leverancier van Younicare. De materialen mogen niet op een andere wijze worden gebruikt dan zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
Alle handelsmerken, trademarks, en afbeeldingen en biografische informatie van de personen gebruikt binnen Younicare en weergegeven op de site, inclusief zonder limitatie de naam Younicare, zijn eigendom van of gebruikt met toestemming van, Younicare. Het gebruik van content door jou is strict verboden tenzij anders aangegeven middels deze algemene voorwaarden. Enig ongeautoriseerd gebruik van de content kan tegen het recht tot copyright, trademark, of andere rechten ingaan van Younicare en/of derde partijen. Als ook de wetten op de privacy en publiciteit, en andere regulaties en statuten. Niets in deze overeenkomst of op de site kan aangegrepen worden als toestemming geven, door implicatie of anderzijds, om een licentie te verlenen of het recht om enig trademark of andere eigendommen te verkrijgen. Younicare respecteer het copyright, de trademarks of andere intellectuele eigendommen en rechten van anderen en andere partijen. Younicare heeft het recht, maar niet de verplichting, om content zonder opgaaf van reden te verwijderen en accounts die materialen bevatten die, zo het lijkt, in zijn volledige discretie, op een of andere wijze onwettig zijn, aanstootgevend, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderzijds bezwaarlijk zijn of die ingaan tegen de intellectuele eigendommen of de algemene voorwaarden van Younicare of andere betrokken partijen. Als je gelooft dat jouw intellectuele eigendommen rechten zijn geschonden op welke wijze dan ook middels content of accountinformatie op deze site, of dat er werk van jou wordt gekopieerd of anderzijds onwettig wordt gebruikt in welke vorm dan ook, neem dan contact op met Younicare via info@younicare.nl. Geef jouw contactgegevens door inclusief naam, jouw werk en/of materialen en hoe jouw rechten zijn geschonden volgens jou, allemaal gerelateerd aan copyright en/of trademark registratie informatie, de locatie/URL van de schending, en andere informatie welke jij relevant acht.

Terwijl Younicare haar best doet om ten alle tijden accurate en juiste gegevens en informatie op de site weer te geven, kan Younicare hier geen garanties geven wat betreft de accuraatheid van deze gegevens. Younicare neemt geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of verzuim met betrekking tot de content van de site.
Wanneer je je registreer bij Younicare en/of de site, geef je nadrukkelijk aan om meldingen, aankondigingen, overeenkomsten, rapporten, documenten, communicatie omtrent nieuwe producten en diensten, of andere vormen van correspondentie te ontvangen van Younicare. Je geeft toestemming om meldingen en berichten te elektronisch te ontvangen via e-mail.

Wanneer je reacties of suggesties geeft over de site aan Younicare, inclusief, maar niet beperkt tot, notities, tekst, tekeningen, afbeeldingen, designs of computer programma’s, zullen dergelijke reacties of suggesties de eigendommen van Younicare worden en blijven. Geen van deze reacties of suggesties hoeven per se geheim te blijven of binnen Younicare te blijven. Younicare heeft dan het recht tot eigendom (inclusief alle intellectuele eigendommen hiervan), en mag onbeperkt gebruik maken van, publiceren van of verspreiden van deze reacties, dan wel suggesties voor ieder denkbaar doeleinde, commercieel dan wel anderzijds, zonder wetenschap van jou en zonder jou te compenseren
Younicare zal commercieel gezien haar uiterste best doen en moeite steken in het beveiligen van alle toegang tot de data en bestanden op de site, om te beschermen tegen ongeautoriseerde gebruikers. Echter kan geen enkel systeem, beveiligd middels wachtwoord of niet, volledig ondoordringbaar zijn. Je erkent dat het mogelijk is dat een ongeautoriseerde derde partij data en bestanden die jij plaatst binnen het portaal zou kunnen inzien, toegang krijgen tot deze gegevens, de data en / of bestanden kopiëren of aanpassen of verspreiden zonder weten van Younicare. Gebruik van de site is volledig jouw eigen risico.

Younicare zal niet opzettelijk enige persoonlijk identificeerbare informatie van jou aan derden doorgeven, behalve wanneer Younicare, in volledig goed vertrouwen, gelooft dat dit noodzakelijk is om zich voldoende aan de wet en de algemene voorwaarden te kunnen houden. Wanneer je gebruik maakt van de site, ga je bovendien akkoord met onze privacyverklaring. Als je het niet eens bent met de privacyverklaring, gedeeltelijk of in zijn geheel, maak dan alsjeblieft geen gebruik van de site.

YOUNICARE NOCH EEN DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ HET CREEREN, PRODUCEREN, OF MANAGEN VAN DE SITE EN/OF CONTENT OP DE SITE KAN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK, VOOR HET DIRECT, INCIDENTEEL, CONSEQUENTIEEL, INDIRECT, OF OPEENVOLGENDE BESCHADIGINGEN DIE OPKOMEN GEDURENDE HET GEBRUIK VAN DE SITE. ZONDER HET VOORGAANDE DE LIMITEREN, WORDT ALLE CONTENT OP DE SITE GEPLAATST ‘ZOALS HET IS’ ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VAN RESULTAAT, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. YOUNICARE DOET GEEN BELOFTES OF MAAKT ENIGE REPRESENTATIES AANGAANDE HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DE SITE, DE RESULTATEN OF HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, DE GESCHIKTHEID VAN DE MATERIALEN VOOR DE BEHOEFTEN VAN DE GEBRUIKERS, OF DE WAARSCHIJNLIJKHEID DAT HUN GEBRUIK AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS VOLDOET, OF DE CORRECTHEID, ACCURAATHEID, BETROUWBAARHEID, OF CORRECTIE. YOUNICARE KAN ZO OOK NIET GARANDEREN OF ENIGE REPRESENTATIES MAKEN OF GARANTIES DAT JE GEZONDHEID VERBETERT DOOR GEBRUIK VAN DE MATERIALEN EN TRAININGEN. JOUW RESULTATEN ZIJN VOLLEDIG AFHANKELIJK VAN JOUW EIGEN INZET, MOTIVATIE, EN EVENTUELE REMINDERS. GEZIEN HET FEIT DAT DEZE FACTUREN VERSCHILLEN TUSSEN INDIVIDUEN, KAN YOUNICARE SIMPELWEG NIET GARANDEREN DAT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN ONDERBROKEN OF ERRORVRIJ ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, OF DAT DE SITE, DE CONTENT, EN/OF DE MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE SITE ALTIJD VRIJ ZIJN VAN BUGS, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. JIJ NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP JE OMTRENT KOSTEN VAN EVENTUELE SCHADE OF CORRECTIES. YOUNICARE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PERFORMANCE OF SERVICE PROBLEMEN VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ WEBSITE OF DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDER. DERGELIJKE PROBLEMEN ZULLEN WORDEN OPGELOST TUSSEN JOU EN DE DERDE PARTIJ WEBSITE OF DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDER.

YOUNICARE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PERFORMANCE OF SERVICE GERELATEERDE PROBLEMEN ZOALS VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ WEBSITE OF DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDER (zoals bijvoorbeeld jouw web service provider, iDEAL betalingen via Mollie B.V., jouw eigen software en/of enige updates aan die software of jouw hardware). DERGELIJKE PROBLEMEN ZULLEN WORDEN OPGELOST TUSSEN JOU EN DE DERDE PARTIJ WEBSITE OF DERDE PARTIJ SERVICE PROVIDER. YOUNICARE HEEFT HET RECHT OM TE BEPALEN, IN ZIJN VOLLEDIGHEID, OF YOUNICARE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DERGELIJK DISFUNCTIONEREN OF ONDERBREKING. YOUNICARE BEHOUDT OOK HET RECHT OM JOUW GEBRUIK TOT DE SITE EN/OF CONTENT TE BEPERKEN OF OM JOUW ACCOUNT TE SLUITEN MOCHT YOUNICARE BEVINDEN DAT JE DE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GESCHONDEN, OF DAT JE ENIGE ANDERE REGELS OF VOORWAARDEN VAN YOUNICARE HEBT GESCHONDEN. YOUNICARE BEHOUDT HET RECHT OM TOEGANG TOT DE SITE TE WEIGEREN OF TOEGANG TOT CONTENT TE WEIGEREN, OF TOT PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN AAN WIE DAN OOK. YOUNICARE BEHOUDT HET RECHT OM TE BEPALEN, OF EN IN HOEVERRE YOUNICARE VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE DISFUNCTIE, DAN WEL ONDERBREKING. YOUNICARE MAG IEDER MOMENT EEN BETAALD BEDRAG TERUGSTORTEN OP DE REKENING VAN EEN KLANT, VOOR DE TOEGANG TOT DE SITE DAN WEL DE CONTENT OF EEN PORTIE HIERVAN NAAR RATIO, ZOALS BEPAALD BINNEN DE RETOURPOLICY. YOUNICARE ZAL ELKE TERUGSTORTING LATEN PLAATSVINDEN BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA ONTVANGST VAN JOUW BETALING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF CONTENT, OVEREENKOMSTIG MET DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST OF ANDERZIJDS, ONGEACHT DE REDEN VAN ONDERBREKING.

IN GEEN GEVAL ZAL YOUNICARE VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN KUNNEN WORDEN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, OPEENGESTAPELDE, OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU VOORZIEN WAREN OF NIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE OF VERLIES VAN EIGENDOM, INFORMATIE OF DATA, MATERIAAL, VERLIES VAN WINST IN EEN BEDRIJF (IN GEVAL VAN ONDERNEMERSCHAP VAN KLANT), VERLIES EN KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN PLAATSVERVANGENDE DIENSTEN, OF CLAIMS VOOR ONDERBREKINGEN VAN DIENSTEN OF TRANSMISSIEPROBLEMEN, VOORGEKOMEN DOOR ENIG DEFECT OP DE SITE, DE CONTENT, EN/OF DE MATERIALEN, DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN ZOALS HIER GENOEMD OF DOOR ENIGE ANDERE MOGELIJKE OORZAAK OF REDEN MET RESPECT HIERVOOR, ONGEACHT DE THEORIE ACHTER DE VERANTWOORDELIJKHEID. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ZELFS WANNEER YOUNICARE GEADVISEERD IS IN DEZE OF ZICH BEWUST IS VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

Je gaat akkoord met het vrijwaren van Younicare en iedere betrokken persoon, directeur, medewerker en agent en houdt hen niet verantwoordelijk voor alle verantwoordelijkheden, claims, schade en kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die voort kunnen komen uit of gerelateerd zouden kunnen zijn aan (i) jouw breuk met betrekking tot deze Voorwaarden, (ii) enige schending van jou van de wet en /of de rechten van enige derde partij, (iii) de materialen, informatie, werken en/of andere content van welke aard dan ook of media welke je post of deelt op en met behulp van de site, (iv) jouw gebruik van de site en andere diensten die Younicare levert middels de site, (v) en jouw gedrag welke gerelateerd is aan de site of de diensten of met in contact met andere gebruikers van de site of de diensten. Younicare behoudt het recht om de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke claim waarvoor we recht hebben op vrijwaring op grond van deze sectie. In een dergelijk geval zal jij Younicare jouw medewerking verlenen zoals redelijkerwijs wordt gevraagd door Younicare.

De voorzieningen gerelateerd aan deze Algemene Voorwaarden zijn in het voordeel van Younicare, haar dochterondernemingen, affiliates en haar derde partij content providers en licentiegevers, en allen hebben het recht om dergelijke voorzieningen direct of op eigen initiatief op te vragen en af te dwingen.

Deze overeenkomst wordt beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder uitvoering te geven aan principes van conflicterende wetgeving. Je geeft je bovendien over aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse Staat en de juridische instanties binnen Nederland en hun wet- en regelgeving. Als enige voorziening van deze overeenkomst onwettig, leeg, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal deze voorziening als scheidbaar gezien worden van deze overeenkomst en zal deze niet de validiteit en de uitvoerbaarheid van overige voorzieningen zoals bepaald in deze overeenkomst beïnvloeden.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zo nu en dan worden herzien en bijgewerkt, door deze versie van de voorwaarden te bewerken. Je bent gebonden aan dergelijke revisies en zou daardoor van tijd tot tijd deze pagina mogen consulteren om de huidige Algemene Voorwaarden te bekijken, aan welke je ten alle tijden gebonden bent. Dit is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Laatste update: Maart 2023

Scroll naar boven